03 808 18 63

Klachten

Heeft u een klacht over onze producten of dienstverlening?
We doen onze uiterste best om u altijd topkwaliteit producten te leveren. Het kan echter voorkomen dat een product niet helemaal naar uw wens is of dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening.

In dat geval kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

SAM International B.V. klantenservice

Ohmweg 2
4104 BM Culemborg
Nederland

Tel: +31 (0)344 820 236
Fax: +31 (0)344 820 237

service.be@saminternational.eu

Bij ontvangst van uw klacht sturen wij u een ontvangstbevestiging. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk, maar ten minste binnen 14 dagen, contact met u op om u een inhoudelijke reactie te geven.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kunt u als consument terecht bij Becom. Becom zal bemiddelen tyssen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste gezicht gegrond is. U kan hen bereiken zia het klachenformulier op https://becom.digital/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Markiesstraat 1, 1000 Brussel, info@becom.digital.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.